SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecpodskalie.sk spravuje Obec Podskalie je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Podskalie

Adresa:

Obecný úrad Podskalie
Podskalie 62
018 22 Pružina

IČO: 00628476
DIČ: 2020692234

Samosprávny kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Región: Strážovské vrchy
Počet obyvateľov: 152
Rozloha: 768 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1330

Tel.: 042 / 435 32 15
Mobil.: 0903 994 868
E-mail: obec.podskalie@gmail.com

Kompetencie:
Obec Podskalie je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk