SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Obec Podskalie patrí k malým obciam. Je súčasťou územia Trenčianskeho samosprávneho kraja. Situovaná je  15 km od okresného mesta Považská Bystrica. Z geografického hľadiska leží obec na úpätí Súľovských skál v pramennej kotline Pružinky. Pravdepodobne vznik Podskalskej usadlosti spadá do doby, keď Slovensko drancovali Tatári, avšak prvá písomná zmienka o obci sa objavuje až v roku 1330. Medzi prvých vlastníkov obce patrila rodina Lieskovských, začas panstvo Košeca a neskôr prešla do držby viacerých zemepánov.

V roku 1950 mala obec 322 obyvateľov a v súčasnosti iba 126. Príčinou poklesu obyvateľov bola zakázaná výstavba v obci v r. 1970 – 1990 a s tým súvisiaci odliv mladých ľudí do okolitých miest. V obci sa nachádza kostol sv. Martina, zo začiatku 14. storočia,  prestavaný v roku 1750-1754 a kaplnka Panny Márie Snežnej z roku 1760. Celková rozloha obce: 768 ha 5040 m2. Neďaleký Podskalský Roháč (720 m n. m) je NPR so vzácnou flórou.